Veterinærinstituttet

Doktorgradsstipendiat innen akvatisk biosikkerhet

Ved Veterinærinstituttet, Seksjon for fiskehelse og biosikkerhet, er det ledig et treårig doktorgradsstipendiat innen akvatisk biosikkerhet.

Seksjonen hører til Avdeling for fiskehelse, og har forskning og metodeutvikling på fiskesykdommer og biosikkerhet, med spesielt ansvar for nye og eksotiske sykdommer («emerging disease») hos oppdrettsfisk og skjell. Seksjonen har nasjonale og internasjonale referansefunksjoner på ulike smittestoff, og deltar i avdelingens team for utredning av komplekse sykdomsutbrudd. Seksjonen har for tiden 13 ansatte.

Stillingen inngår i prosjektet ”Biosikkerhet i fiskeoppdrett” som er et internt satsingsområde ved Veterinærinstituttet og gjennomføres i nært samarbeid med prosjektet ”Safeguarding Atlantic salmon: A non-invasive approach to assess viral disease dynamics, surveillance methods and effect of control measures” som er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektene har som mål å utvikle ny kompetanse innen fagområdet sjukdomskontroll i fiskeoppdrett.

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene vil være å arbeide med å utvikle og tilpasse metoder for påvisning av smittestoffer i vann, spesielt med sikte på sjukdomsovervåking og sjukdomskontroll i oppdrettsanlegg for smolt med resirkuleringsanlegg for vann (RAS-anlegg).

Gjennomføring av laboratorieforsøk og praktiske forsøk i oppdrettsanlegg med RAS-teknologi vil være sentralt for prosjektet.

Engasjementet som doktorgradsstipendiat har som mål at den som ansettes skal oppnå PhD-grad ved avslutning av treårs-perioden.

Kvalifikasjoner

Til stillingen søkes det etter medarbeider med utdanning som veterinær eller fiskehelsebiolog, eller med mastergrad innen marin biologi eller cellebiologi. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med fisk og basale molekylærbiologiske metoder, inkluder sekvensering.

Vi ønsker en engasjert medarbeidere med gode samarbeidsevner, som er fleksibel og positiv, initiativrik og selvstendig. Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Det er krav om å kunne kommunisere på skandinavisk språk, fortrinnsvis norsk, og om god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk for stillingen.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ som stipendiat i stillingskode 1017 LR 20/lønnsstige, ltr 52-57 (for tiden kr 451 300 – 490 900 pr. år) eller stillingskode 1378, ltr 54-60 (kr 466 500 – 517 700) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes det 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø, mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte. Veterinærinstituttet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift).

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til prosjektleder Simon Weli, tlf. 954 09 878, prosjektleder Atle Lillehaug, tlf. 918 71 672, eller seksjonsleder Ole Bendik Dale, tlf. 412 86 118.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Søknad merkes:  51/18
Søknadsfrist:  20
. desember 2018

Del på:
Referansenr:
51/18
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
20.12.2018
Tiltredelse:
Snarest
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Atle Lillehaug
mob: +47 918 71 672

Ole Bendik Dale
mob: +47 412 86 118

Simon Weli
mob: +47 95409878

Tilbake til toppen